ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH A ĎALŠÍCH SPRACOVÁVANÝCH ÚDAJOV

Na tejto stránke nájdete prehľad hlavných princípov ochrany osobných údajov a ďalších spracúvaných údajov.

KTO Spracováva VAŠE ÚDAJE?

Spoločnosť FRESHLABELS s.r.o. (IČO: 227 93 593, so sídlom Milady Horákové 452/11 170 00 Praha 7 - Holešovice, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 267724), je v zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (Nariadenie (EÚ) 2016 / 679 (GDPR) ako prevádzkovateľ internetového obchodu a siete obchodov s módou na internetových stránkach www.freshlabels.sk správcom Vašich osobných údajov, tj. zhromažďuje, uchováva a využíva (i inak spracováva) Vaše osobné údaje pre výkon svojej podnikateľskej činnosti - jednotlivé účely , pre ktoré sú osobné údaje spracovávané, sú bližšie vymedzené ďalej. Spoločnosť FRESHLABELS sro môže poveriť spracovaním Vašich osobných údajov aj tretiu osobu (spracovateľa) na jasne daný účel a za jasne daných pravidiel (pozri ďalej, časť: Kto bude mať prístup k údajom? )

U Správca je ustanovený Poverenec pre ochranu osobných údajov, ktorý môže byť kontaktovaný na elektronickou poštou na [email protected].

AKÉ používame vaše osobné údaje?

Spracovávame iba osobné údaje, ktoré nám poskytujete v súvislosti s využívaním našich služieb (napr. V rámci objednávky niektorého z našich tovarov, či prihlásením sa k odberu obsahových newsletterov), resp. uzatvorenie zmluvy o užívaní tejto služby. Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci k některé z našich služeb:

 • Email
 • Heslo v zašifrovanej podobe
 • Meno a priezvisko (iba ak je to nevyhnutné pre konkrétnu službu) alebo prezývku (v prípade registrácie účte v rámci emailových služieb)
 • Kontaktné a / alebo doručovacia adresa (pre dodanie objednávky)
 • Profilové informácie ako je vek, pohlavie
 • Telefónne číslo (pre informáciu o stave objednávky)
 • Platobné údaje (číslo platobnej karty), ktoré uložíme k Vášmu účtu (iba pri využívaní platených služieb ako je napr. Nákupu na našom e-shope, atď.)
 • Ďalšie údaje Vami dobrovoľne vyplnené (napr. V kontaktnom formulári) a ďalej údaje, ktoré od získame tým, že používate naše služby:
  • IP adresa
  • IČO, DIČ
  • súbory cookies (v prípade online služieb)
  • prípadne iný online identifikátor
  • obrazový záznam (kamerový systém v predajniach)

Prečo používame vaše osobné údaje?

Hlavným dôvodom, prečo spracovávame Vaše osobné údaje, je, aby sme mohli spravovať Vaše užívateľské účty k našim službám, aby sme Vám mohli poskytovať služby a produkty, o ktoré ste prejavili záujem (vrátane administrácie a vykonanie platby v prípade objednávky) a aby sme mohli zabezpečiť a neustále zvyšovať bezpečnosť našich služieb a tým aj Vašich údajov.

Vaše údaje ďalej spracovávame na účely:

 • plnenia zmluvného vzťahu (meno a priezvisko, adresa, Email, telefón, IČO a DIČ, platobné údaje, heslo v zašifrovanej podobe)
 • z účtovných a daňových dôvodov (účelov) a pre plnenie iných zákonných povinností (meno a priezvisko, IČO a DIČ, adresa, platobné údaje, telefón)
 • zlepšenie kvality našich služieb a vývoja nových (profilové informácie ako vek a pohlavie, ďalej meno a priezvisko, Email)
 • vykonávanie analýz a meraní s cieľom zistiť, ako sú naše služby používané (cookies, IP adresa)
 • analýzy Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu, ktorý zodpovedá Vašim individuálnym potrebám (cookies, IP adresa)
 • získanie výhod v marketingových kampaniach nami organizovaných (meno a priezvisko, Email, adresa)
 • účasť v spotrebiteľských súťaží nami organizovaných (meno a priezvisko, Email, adresa)
 • zasielanie obchodných oznámení (odhlásenie z prijímania obchodných oznámení je možné vykonať v nastavení vášho účtu, pre ktorú sa používateľ k odberu takýchto oznámení zaregistroval, prípadne emailom: [email protected]) a obsahových newsletterov (Email, meno a priezvisko, telefón)
 • zodpovedanie Vášho dotazu zaslaného prostredníctvom kontaktného formulára (Email, adresa, telefón)
 • ochrana zdravia a majetku (obrazový záznam)

Vaše osobné údaje sú spracovávané ako manuálne, tak automatizovane. Spoločnosť FRESHLABELS s.r.o. je oprávnená zhromažďovať, uchovávať a využívať určité informácie prostredníctvom automatizovaných prostriedkov, napr. štatistické informácie kedykoľvek navštívite naše internetové stránky.

Kto bude mať prístup k vašim údajom?

Vaše údaje sú u nás v bezpečí. Starostlivo si vyberáme svojich partnerov, ktorým Vaše dáta zverujeme a ktorí sú schopní zabezpečiť také technické a organizačné zabezpečenie Vašich údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému prístupu k Vašim údajom či k ich inému zneužitiu. Ochrana Vašich dát je našou prioritou. Všetci naši partneri sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a nesmú využiť poskytnuté údaje na žiadne iné účely, než na ktoré sme im ich sprístupnili.

Tretími stranami, ktoré môžu mať prístup k vašim osobným údajom tak podľa povahy služby, ktorú využívate alebo ste využívali sú:

 • osoby, ktorým poskytujeme údaje za účelom analýzy návštevnosti našich webov;
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú technickú prevádzku určitej služby či prevádzkovatelia technológií, ktoré pre naše služby využívame;
 • osoby, ktoré pre nás zaisťujú dostatočné zabezpečenie a integritu našich služieb a webov a toto zabezpečenia tiež pravidelne testujú;
 • poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet);
 • poskytovatelia prepravných služieb, ktoré Vám doručujú Vaše objednávky;
 • poskytovatelia technických riešení umožňujúce jednoduché dodanie Vašej objednávky a notifikáciu o dodanie objednávky;
 • prevádzkovatelia technických riešení, vďaka ktorým Vám môžeme zobrazovať len pre Vás relevantný obsah a reklamu.

Za určitých, presne definovaných, podmienok sme potom povinní niektoré Vaše osobné údaje odovzdať na základe platných právnych predpisov napr. Polícii SR, popr. iným orgánom verejnej správy. Osobné údaje neposkytujeme do tretích krajín.

Čo sú cookies a aké druhy používame?

Rovnako ako asi každá internetová stránka na planéte používa i Freshlabels cookies.

Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácií, ktoré sa pri návšteve webovej stránky stiahnu do vášho počítača, mobilu alebo iného zariadenia. Následne, pri každej ďalšej návšteve tejto webovej stránky so súbormi cookies posielajú späť na pôvodnú webovú stránku alebo na inú stránku, ktorá cookies rozpozná.

Osoba užívateľa nie je na základe týchto informácií identifikovateľná, a to ani s využitím ďalších informácií v našom držaní. Informácie môžu zahŕňať napríklad typ použitého zariadenia a prehliadače, jazykové preferencie alebo stránky, ktoré boli navštívené. Tiež môžu zabezpečiť, aby ste sa z reklám dozvedeli o produktoch, ktoré zodpovedajú Vašim záujmom a preferenciám a Vy sa tak nemuseli pozerať na niečo, čo s vami nemá nič spoločné. Cookies nepredstavujú nebezpečenstvo, neslúži na získavanie akýchkoľvek citlivých osobných údajov, majú však význam pre ochranu súkromia. Cookies nepoužívame pre zistenie totožnosti užívateľov webových stránok ani k zneužitiu prihlasovacích údajov.

Súbory cookie používame na rozpoznávanie opakovaných návštev na našich webových stránkach pre uľahčenie pohybu na webe. Súbor cookie ukladá preferenčné miestne a jazykové nastavenia užívateľa a náhodne priradený identifikátor vašej návštevy.

Informácie zo súboru cookie zhromažďujeme na našich stránkach preto, aby sme mohli lepšie sledovať počet nových a opakovaných návštevníkov a tiež pre potreby internej analýzy navštívených stránok, aby sme lepšie porozumeli spôsobu ich používania. Tieto informácie používame pre vylepšenie navigácie na našich webových stránkach a poskytovaných služieb.

Ďalšiu skupinu predstavujú cookies tretích strán (napr. Google Analytics pre analýzu návštevnosti danej konkrétnej webovej stránky či niektoré služby či cookies prevádzkovateľov reklamných systémov, ktoré sú na našich stránkach prevádzkované). Tieto cookies sú riadené tretími stranami a my nemáme prístup k čítaniu alebo zápisu týchto údajov. Proste a jednoducho, aby ste sa ľahšie a rýchlejšie dostali k tomu, čo vás zaujíma.

Mnoho prehliadačov súbory cookie automaticky prijíma už v predvolenom nastavení, ale zvyčajne ich môžete odmietnuť alebo selektívne prijímať iba niektoré súbory cookie pomocou nastavenia svojho prehliadača. Ak však používania súborov cookie úplne vypnete, môže dôjsť k tomu, že niektoré vlastnosti našich stránok nemusia byť prístupné alebo sa nemusia správne zobrazovať. Ďalšou možnosťou je prezerať stránky v tzv. Režime inkognito, kedy sa cookies neukladajú.

Detailné informácie pre všetky typy prehliadačov nájdete tu: aboutcookies.org

Pokiaľ bude mať Váš prehliadač použitie cookies povolené, budeme vychádzať z toho, že súhlasíte s využívaním štandardných cookies zo strany našich webov.

Ak nechcete tieto cookies ukladať je možné ich používanie zablokovať tu.

Vy ako užívatelia máte možnosť používanie cookies odmietnuť. Je však možné, že v niektorých prípadoch nebude možné bez používanie cookies zobraziť určitú našu službu.

Ako dlho vaše údaje spracovávajú?

Vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame po dobu nevyhnutne nutnú na zabezpečenie všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, tj. Minimálne po dobu zabezpečenie realizácie Vašej objednávky, a ďalej po dobu, po ktorú je spoločnosť FRESHLABELS s.r.o. povinná ako správcu uchovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na ktorú ste nám na spracovanie udelili súhlas. V ostatných prípadoch vyplýva doba spracovania z účelu spracovania alebo je daná právnymi predpismi v oblasti ochrany osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame podľa účelu ich spracovania po takto uvedenú dobu:

 • Plnenie zmluvného vzťahu - do odvolania
 • Zlepšenie kvality poskytovaných služieb a vývoja nových - max. 2 roky
 • Vykonávanie analýz a meraní, analýzy Vašich preferencií a zobrazovanie obsahu - max. 6 mesiacov
 • Získanie a doručenie výhry v spotrebiteľských súťažiach - do odvolania
 • Zasielanie obchodných oznámení a obsahových newsletterov FRESHLABELS s.r.o. - do odvolania
 • Účtovné a daňové účely 10 rokov od nasledujúceho kalendárneho roka po poskytnutí plnenia
 • Plnenie ostatných zákonných povinností - max. 5 rokov
 • Spracovanie osobných údajov na základe súhlasu - do odvolania
 • Zodpovedanie Vášho dotazu - do odvolania

Môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj bez vášho súhlasu?

Áno, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať aj bez vášho súhlasu, ale iba za účelom

 • poskytnutia služby či produktu (výkon zmluvy uzatvorenej medzi Vami a nami, pričom zmluvu predstavuje aj faktické používanie služby, bez potreby čokoľvek podpísať);
 • splnenie právnych povinností, ktoré pre nás vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. sme povinní uchovávať prevádzkových a lokalizačných údajov na základe zákona č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách); či
 • spracovanie, ktoré je nevyhnutné na účely našich oprávnených záujmov (napr. k priamemu marketingu, zaistenie bezpečnosti našich webov).

Možnosť a zákonnosť takéhoto spracovania vyplýva priamo z platných právnych predpisov a Váš súhlas k tomuto spracovanie nie je potreba.

Podľa čoho spracovávame vaše osobné údaje?

Ako už bolo povedané, Vaše osobné údaje môžeme spracovávať jednak na základe Vami udeleného súhlasu, ale ďalej napríklad aj na základe nášho oprávneného záujmu (najmä spracovanie za účelom priameho marketingu) či pre splnenie medzi nami uzavretej zmluvy, a to v rozsahu osobných údajov, ktoré sú k takémuto splnenie nevyhnutné. V neposlednom rade je potom dôvodom umožňujúcim nám spracovávať Vaše osobné údaje aj bez Vášho súhlasu na plnenie povinností vyplývajúcich pre nás zo zákona. Pre aké konkrétne účely vykonávame jednotlivá spracovania Vašich osobných údajov uvádzame vyššie.

Ako sú moje osobné údaje bezpečné?

Všetky osobné údaje, ktoré nám poskytnete, sú zabezpečené štandardnými postupmi a technológiami. V tejto súvislosti Vás ubezpečujeme, že pravidelne kontrolujeme, či systém neobsahuje slabé miesta a nebol vystavený útoku a používame také bezpečnostné opatrenia, aby, pokiaľ možno, nedošlo k neoprávnenému prístupu k Vašim osobným údajom, a ktorá s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie . Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizovaná.

Na lepšie zabezpečenie Vašich osobných údajov je prístup k týmto údajom chránený heslom a citlivé údaje sú pri prenose medzi Vaším prehliadačom a našimi webovými stránkami šifrované.

Bez Vašej pomoci a zodpovedného správania však nie sme schopní plne zaistiť bezpečnosť Vašich údajov. Pomôžte nám preto zaistiť bezpečnosť Vašich údajov tým, že budete uchovávať svoje jedinečná heslá a ďalšie prístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržiavať základné bezpečnostné zásady.

Ako môžete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať?

Váš dobrovoľne udelený súhlas so spracovaním osobných údajov môžete kedykoľvek bezplatne odvolať, a to prostredníctvom zaslania emailovej správy na adresu: [email protected]. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá možnosť aj naďalej spracovávať Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu tiež nemá vplyv na spracovanie osobných údajov, ktoré spracovávame na inom právnom základe, ako je súhlas (tj. Hlavne ak je spracovanie nevyhnutné pre výkon zmluvy, právnej povinnosti či z iných dôvodov uvedených v platných právnych predpisoch).

Som povinný poskytnúť svoje osobné údaje? čo ak osobné údaje neposkytne?

Vaše osobné údaje nám poskytujete dobrovoľne (pre niektoré služby je však pre sprístupnenie služby odovzdanie niektorých osobných údajov vyžadované, tzn. Ak nám je nepredáte, nebude Vám umožnené túto službu využívať).

Spracovanie Vašich osobných údajov, často iba v anonymnej podobe, bez toho aby sme boli vôbec schopní Vás identifikovať ako konkrétneho užívateľa, nám umožňuje Vám poskytovať naše služby a tieto neustále zlepšovať. Ak nám Váš súhlas neudelíte, popr. ho dodatočne odvoláte, môže sa stať, že Vám niektoré naše služby už nebudeme schopní naďalej poskytovať, popr. že Vám ich nebudeme môcť poskytnúť v plnom rozsahu alebo kvalite. Nie je však samozrejme Vašou povinnosťou naše bezplatné služby využívať.

Aká všetky práva máte v rámci ochrany osobných údajov?

Ako subjekt údajov máte nižšie uvedené práva, ktoré pre Vás z právnych predpisov vyplývajú, a ktorá môžete kedykoľvek uplatniť. Ide o právo (i) na prístup k osobným údajom, (ii) na opravu nepresných alebo nepravdivých osobných údajov, ďalej o právo (iii) požadovať vysvetlenie v prípade podozrenia, že spracovanie osobných údajov je narušená ochrana osobného a súkromného života alebo že osobné údaje sú spracovávané v rozpore s právnymi predpismi, (iv) obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov, (v) na vymazanie osobných údajov, ak nie sú už osobné údaje potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené či inak spracované, alebo zjistí- Ak sa, že boli spracovávané protiprávne, (vi) na obmedzenie spracovanie osobných údajov. Najneskôr s účinnosťou od 25. 5. 2018 môžete uplatniť taktiež (vii) právo na prenosnosť údajov a (viii) právo na námietku, po ktorej spracovaní Vašich osobných údajov bude ukončené, pokiaľ sa nepreukáže, že existujú závažné oprávnené dôvody pre spracovanie, ktoré prevažujú nad záujmami alebo právami a slobodami dotknutej osoby, najmä, ak je dôvodom prípadné vymáhanie právnych nárokov.

Právo na prístup k osobným údajom

AK CHCETE VEDIEŤ, AK O VÁS spracúvajú osobné údaje, MÁTE PRÁVO ZÍSKAŤ OD NÁS INFORMÁCIE O TOM, ČI SÚ VAŠE spracovávali osobné údaje, A ak je to tak, MÁTE TIEŽ PRÁVO k osobným údajom ZÍSKAŤ PRÍSTUP. V PRÍPADE OPAKOVANÉ ŽIADOSTI BUDEME OPRÁVNENÍ ZA KÓPIU poskytnutých osobných údajov účtovať primeraný poplatok.

PRÁVO NA opravu nesprávnych A nepravdivých OSOBNÝCH ÚDAJOV

V PRÍPADE, ŽE MÁTE POCIT, ŽE O VÁS spracovávame NEPRESNÉ alebo nepravdivé OSOBNÉ ÚDAJE, MÁTE PRÁVO, aby boli opravené. OPRAVU vykonajú urýchlene, VŽDY VŠAK VZHĽADOM NA TECHNICKÉ MOŽNOSTI.

Právo požadovať vysvetlenie

V PRÍPADE, ŽE MÁTE PODOZRENIA, ŽE SPRACOVANÍM VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV narušuje OCHRANU VÁŠHO OSOBNÉHO SÚKROMNÉ ŽIVOTA ALEBO ŽE VAŠE Osobné údaje sú spracovávané V PORUŠOVANIU LEGISLATÍVY, MÔŽETE PO NÁS požadovať vysvetlenie.

Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných ÚDAJOV

V PRÍPADE, ŽE MÁTE ZA TO, že dochádza k porušovaniu VÁŠHO PRÁVA NA SÚKROMIE, môže sa obrátiť na Úrad pre ochranu osobných ÚDAJOV (WWW.UOOU.CZ).

Právo na vymazanie

V PRÍPADE, ŽE UŽ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE NIE SÚ POTREBNÉ PRE ÚČELY, na ktorý boli získané ČI INAK spracovaním alebo ZISTÍTE-LI, ŽE spracúvali Protiprávne, MÁTE PRÁVO VYŽADOVAŤ ICH VYMAZANIE.

Právo na obmedzenia spracovanie osobných údajov

V PRÍPADE, ŽE NEMÁTE ZÁUJEM NA výmazom, ALE LEN NA DOČASNOM OBMEDZENIA SPRACOVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV, MÔŽETE PO NÁS VYŽADOVAŤ OBMEDZENIA SPRACOVANIE vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov

V PRÍPADE, ŽE CHCETE, ABY SME VAŠE osobné údaje poskytol TRETÍMI SUBJEKTU, môže uplatniť právo na prenosnosť ÚDAJOV. V PRÍPADE, ŽE BY výkonu tohto práva MOHLO DÔJSŤ K nepriaznivému dotknuté práva a slobôd tretích strán, nebude môcť VAŠEJ žiadosti vyhovieť.

Právo namietať

MÁTE PRÁVO KEDYKOĽVEK namietať voči spracovaniu osobných údajov, ktoré SÚ spracúvať na účely plnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo v výkone verejnej moci ALEBO NA ÚČELY OCHRANY NAŠICH oprávnených záujmov. PRÍPADE, ŽE neukáže, že existuje vážny opodstatnený dôvod na SPRACOVANIE, ktorý prevážil nad VAŠIMI ZÁUJMY alebo práv a slobôd, POTOM SPRACOVANIE PODĽA VAŠEJ NÁMIETKY ukončíme bez zbytočného odkladu.

Právo odvolanie súhlasu

AK STE NÁM poskytli svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, MÔŽETE HO kedykoľvek odvolať.

Ako ma môžete kontaktovať?

V prípade akéhokoľvek dotazu na ochranu osobných údajov či odvolania súhlasu s ďalším spracovaním Vašich osobných údajov prosím využite kontaktných informácií dostupných TU či elektronickou poštou na adresu [email protected] alebo písomne ​​na našej adrese: FRESHLABELS s.r.o., Milady Horákové 452/11 170 00 Praha 7 - Holešovice, k rukám poverenca pre ochranu osobných údajov.

V tejto súvislosti by sme Vás chceli upozorniť, že môžeme chcieť, aby ste nám vhodným spôsobom preukázali svoju totožnosť, aby sme si mohli overiť Vašu identitu. Ide o preventívne bezpečnostné opatrenia, aby sme zamedzili prístupu neoprávnených osôb k Vašim osobným údajom. Za účelom zvyšovania kvality služieb a uchovávanie záznamov o plnení našich povinností vyplývajúcich zo zákona je všetka komunikácia s Vami monitorovaná.

Kamerové systémy v predajniach

Právnym dôvodom spracovanie je oprávnený záujem správcu (ochrana majetku pred stratou alebo zničením, ochrana života a zdravia zamestnancov a tretích osôb). Záznam môže byť odovzdaný orgánom činným v trestnom konaní alebo iným orgánom verejnej moci.

Táto verzia Zásad ochrany osobných a ďalších spracúvaných údajov je platná od 21. 5. 2018

Prihlásenie

alebo

Pridajte sa

alebo

Súhlasím so zasielaním informácií o odporúčaných produktoch, novinkách a špeciálnych akciách. Odber týchto informácií je možné kedykoľvek bezplatne upraviť alebo zrušiť kliknutím na odkaz v našom e-maile.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Přidejte se k čerstvé komunitě a těšte se!

 • Neminou vás exkluzivní nabídky a slevy.
 • Můžete sledovat stav vaší objednávky.
 • Nemusíte pokaždé vyplňovat vaše údaje.
 • Můžete využívat Wishlist.

Zabudnuté heslo

Nové heslo vám príde na e-mail.

Zavrieť