Kritériá udržateľnosti

V nabídce Freshlabels najdete už 34 značek z celého světa, které od nás získali „sustainable tag”. Ten udělujeme na základě splnění nadpoloviční většiny kritérií, kterými hodnotíme nejrůznější aspekty udržitelné výroby. Značky označené tagem navíc rozdělujeme do dvou úrovní podle jejich bodového ohodnocení. Protože chceme, aby byl celý systém transparentní, uvádíme informace u značek i v případě, že na tag nedosáhly nebo dotazník zatím nevyplnily.

UDRŽATEĽNOSŤ
NA CESTE
DOBRÁ PRÁCA
LÍDER
 • Táto značka náš dotazník o udržateľnosti zatiaľ nevyplnila.

 • Značka má status Na ceste (1-3 bodov), takže zatiaľ nedosiahla na náš Sustainable tag , udržateľné agende sa ale venuje. Značku priebežne monitorujeme a jej ďalšie prípadné kroky zohľadníme.

 • Značka má status Dobrá práca (4-5 bodov) a získala náš Sustainable tag . Odvádza skvelú prácu a snaží sa minimalizovať svoj dopad na životné prostredie.

 • Značka si vďaka svojej udržateľnej agende okrem nášho Sustainable tagu vyslúžila aj najvyšší možný status Líder (6 bodov a viac). Udržateľnosti sa venuje komplexne a dôsledne, a mala by byť vzorom pre ostatných.

 • Materiál Je viac ako 66% ročne vyrobených štýlov (SKU) z materiálov šetrných k životnému prostrediu?

  Základné informácie

  Materiál je zásadný parameter udržateľnej módy. Pre každého môže byť udržateľné niečo iné, avšak naše vnímanie udržateľného materiálu je také, že by nemal zaťažovať životné prostredie, či už chemickým hnojením a nadmernou spotrebou vody alebo výrobou nového syntetického vlákna. Kvôli požadovaným vlastnostiam na určitý typ odevu (predovšetkým pre funkčné oblečenie) nie je v niektorých prípadoch možné zaistiť 100% zloženie len z udržateľných materiálov. Preto sme stanovili hranicu na 66 %.

  Naše bodovanie

  • ÁNO – 1b
  • NIE – 0b
  • NEVIEME – 0b
 • Barvení Majú farby prírodný pôvod alebo je s nimi zaobchádzané bezpečne?

  Základné informácie

  Vzhľadom k tomu, že použité vlákno je často aj dofarbené, je nutné, aby kritérium udržateľného materiálu zahŕňalo aj šetrné farbenie. Takéto farbenie môže byť prírodného charakteru alebo nesmie zaťažovať ani životné prostredie, ani pracovníkov, ktorí s farbami zaobchádzajú.

  Naše bodovanie

  • ÁNO – 1b
  • NIE – 0b
  • NEVIEME – 0b
 • Pracovní podmínky Dodržiavajú výrobné závody a dodávatelia ľudské práva, bezpečnosť a férovú mzdu?

  Základné informácie

  Nielen šetrnosť k životnému prostrediu, ale aj spoločenská zodpovednosť je dôležitým aspektom udržateľného podnikania. Preto sa značiek pýtame, či sú aspoň dve tretiny ich produktov vyrábané v továrňach, kde sú pravidelnými auditmi zaručené bezpečné pracovné podmienky, dodržiavanie ľudských práv a adekvátne mzdy. Keďže bez kompletnej znalosti všetkých dodávateľov a subdodávateľov nie je možné s istotou určiť, či značka kritériá spĺňa, previazali sme prvé 3 otázky s otázkou o znalosti výrobného reťazca. Značka tak môže za otázky týkajúce sa materiálu a výroby dostať plný počet bodov iba vtedy, ak má úplne transparentnú dodávateľský reťazec.

  Naše bodovanie

  • ÁNO – 0,5b
  • NIE – 0b
  • NEVIEME – 0b
 • Výrobní řetězec Do akej úrovne poznáte svoj dodávateľský reťazec u viac ako 66% výrobného cyklu?

  Základné informácie

  Transparentnosť výroby je kľúčom k zodpovednejšej budúcnosti módneho priemyslu. Preto v našom dotazníku hodnotíme, do akej miery značky poznajú svoj dodávateľský reťazec. Úroveň 3 znamená, že značka pozná svoj dodávateľský reťazec až do úrovne surovín (pestovatelia bavlny, dodávatelia papiera na papierové krabice a pod.) Úroveň 2 znamená znalosť dodávateľov polotovarov (dodávatelia bavlneného vlákna, papierových krabíc a pod.) Úroveň 1 predstavuje základnú znalosť dodávateľského reťazca iba do úrovne hotovej látky alebo už potlačených papierových krabíc.

  Naše bodovanie

  • Level 3 - 2b
  • Level 2 - 1b
  • Level 1 - 0b
 • Radius výroby Aká dlhá je kompletná cesta produktu (vrátane polotovarov a balenia) od dodávateľov surovín až do vášho skladu?

  Základné informácie

  Jednou z príčin klimatickej krízy je tiež nadmerná doprava spôsobená okrem iného aj módnym priemyslom. Preto hodnotíme, v akom veľkom rádiuse sa výrobný proces odohráva. Aby značka získala kladné hodnotenie, vzdialenosť kompletného výrobného reťazca od dopravy suroviny až po doručenie finálneho produktu na sklad by nemala presiahnuť 10 000 km, čo je vzdialenosť zodpovedajúca jednej štvrtine obvodu Zeme. Kladné hodnotenie si môže značka zaslúžiť aj keď svojimi aktivitami kompenzuje túto uhlíkovú stopu a neutralizuje tým tak svoj negatívny dopad na životné prostredie.

  Naše bodovanie

  • < 10,000 KM – 1b
  • > 10,000 KM – 0b
  • NEVIEME – 0b
 • CSR Má vaša firma aktivity spojené s ochranou životného prostredia alebo spoločenskou zodpovednosťou?

  Základné informácie

  Máme radi značky, ktoré sa okrem zodpovednej výroby snažia prispievať k lepšiemu životnému prostrediu aj iným spôsobom. Každá značka, ktorá sa venuje relevantným CSR aktivitám, napr. má vlastnú nadáciu alebo podporuje iné neziskové organizácie, od nás dostáva 0,5 bodu navyše.

  Naše bodovanie

  • ÁNO – 0,5b
  • NIE – 0b
  • NEVIEME – 0b
 • Certifikáty Získala vaša značka certifikáty udržateľnosti alebo je súčasťou environmentálhej iniciatívy?

  Základné informácie

  Certifikáty zabezpečujú dodatočnú kontrolu výroby certifikačnými autoritami formou náhodných auditov a kontrol u dodávateľov. K ich obdržaniu je ale často nutná veľká investícia alebo určitý objem výroby. Aby sme neznevýhodňovali menšie značky, ktoré si certifikáciu nemôžu dovoliť, udeľujeme za certifikáty symbolických 0,5 bodu. Je však dôležité brať do úvahy, že certifikáty sú puncom kvality a prihliadať k nim.

  Naše bodovanie

  • ÁNO – 0,5b
  • NIE – 0b
  • NEVIEME – 0b